Kriz Zamanlarında Hazırlıklı Olmak için 2 Teknik

Yazar:

Yayın Tarihi:

Çalkantılı zamanlarda etkili liderlerin ortak özelliği olan sağduyuyu geliştirmek ve krizden zararsız veya en az zararla kurtulmak için kullandıkları iki teknik vardır. Bu teknikler; 

1. Kriz Beklentisi: Olası krizleri belirlemek ve onlara karşı hazırlık yapmak. 

İlk tekniğin adı “Kriz Beklentisi”dir. Bu teknik, olabildiği kadar uzağa bakmayı ve kendinize şu soruyu sormayı içerir, “İleriye dönük olarak, mevcudiyetimizi tehdit etme ihtimali olan olası değişiklikler ya da aksilikler nelerdir?” Bu tip durumlar için liderler olabilecek en kötü senaryoya göre hazırlık yaparlar. Bu kötü durumları birkaç örnek soruyla açıklayalım; 

  • Geçmişte olduğu gibi, faiz oranları iki katına çıkarsa ne yaparsın? 
  • Yüksek teknoloji endüstrilerdeki hızlı değişimlerde olduğu gibi, en çok satan ürün veya hizmetin artık satmamaya başlarsa ne yaparsın? 
  • En iyi müşterini veya en büyük gelir kaynağını kaybedersen ne yaparsın? 
  • Firmanın en kritik üst düzey yöneticilerden biri beklenmedik bir şekilde aniden vefat ederse ne yaparsın? 
  • Doğal bir afet veya yangın sonucunda tüm kayıtlar yok olursa ne yaparsın? 

Yukarıdaki sorular sayısız çoğaltılabilir ve yalnızca tüm sonuçlardan sorumlu olan lider tarafından sorulabilir ve cevaplandırılabilir. Bu tip olası kötü senaryolara hazırlıksız olmak, bu senaryoların gerçekleşmesi durumunda bir lider olarak sizi ve diğer tüm paydaşlarınızı korkuya, paniğe ve kafa karışıklığına mahkum bırakabilir. Bu da, beklenmedik bir şekilde mevcudiyetinizi tehlikeye sokabilir. 

Yunan filozof Epiktetos şöyle demiştir, “Olaylar önemli değildir, onları algılayışımız önemlidir.” Bir kriz, bir liderin cesaretinin ve etkinliğinin gerçek bir testidir. Bir lider olarak, kriz durumunda başarılı bir krizi yönetimi sergilemek için daha kriz gerçekleşmeden önce onun hakkında düşünmeli ve tüm ihtimallere karşı hazırlıklı olmalısınız. Bu, kurumunuzun selameti açısından önemli olduğu kadar, kişisel başarınız açısından da oldukça önemlidir. 

Unutmayın, her kriz, aynı zamanda liderin kendisini göstermesi için bir fırsattır! 

2. Karar Vermenin Ana Metodu: Mevcut olası aksilikleri belirlemek ve onları ortadan kaldırmak. 

İkinci tekniğin adı “Karar Vermenin Ana Metodu”dur. Bu teknik, kendinize şu soruyu sormayı içerir, “Mevcut durumda yanlış gitme ihtimali olan olabilecek en kötü şey nedir?” Soruyu sorduktan sonra verdiğiniz cevap neticesinde şuna karar vermeniz gerekir, “Bu kötü giden şey ile devam edebilir miyim, edemez miyim?” Örneğin; bir yatırımda, yeni bir ürünün piyasaya sunumunda veya yeni bir promosyon kampanyasında, olabilecek en kötü şey tüm paranın kaybedilmesidir. İşte böyle bir durumda, firmanın bu finansal kaybı (zararı) neticesinde, faaliyetlerine devam edip edemeyeceğinin kararını vermektir. 

Büyük firmaların beklenmedik çöküşlerinin en önemli sebebi genellikle mevcut durumdaki en kötü senaryoya hazırlıksız bir şekilde kaynak dağılımlarını yapmalarından kaynaklanmaktadır. Bir yönetici olarak siz, ABD’li petrol milyarderi John Paul Getty’nin davrandığı gibi, olabilecek en kötü ihtimalleri belirleyin ve onların gerçekleşmeyeceğinden emin olun! 

EYLEM ALIŞTIRMALARI 

Burada, yukarıdaki iki tekniği mevcut durumunuza uygulayabileceğiniz iki yolu tavsiye edeceğim; 

  1. İşinizin başına gelebilecek en kötü üç kriz senaryosunu belirleyin ve bu senaryoların gerçekleşmesi durumunda ne yapmanız gerektiği ile ilgili stratejiler geliştirin.
  2. İşinizin mevcut işleyişinde karşınıza sorun olarak çıkma ihtimali olan 3 unsuru belirleyin ve bu unsurlar daha sorun haline gelmeden ortadan kaldırın.

Dr. Zeynep Arslan

Dr. Zeynep Arslan, Envizyon Gelişim Merkezi’nin pazarlama müdürü ve içerik yöneticisidir. Uzmanlık alanları; pazarlama, marka yönetimi, içerik geliştirme, kariyer yönetimi, koçluk ve mentörlüktür. Yaşar Üniversitesi İşletme Yönetimi Anabilim Dalı’ndan doktora derecesi, Ege Üniversitesi İşletme Anabilim Dalı’ndan yüksek lisans derecesi, Anadolu Üniversitesi İşletme Yönetimi ve Balıkesir Üniversitesi Tarih Bölümleri’nden ise lisans dereceleri bulunmakta olup birçok alanda bilimsel ve fikri çalışmalara imza atmıştır. Evli ve 1 çocuk sahibidir.

DİĞER KONULAR

İLGİLİ YAZILAR